Edicioni i 5-të i Festivalit të Muzikës “GREEN”

cover_image_GREEN5

7Arte për të pestën herë me rradhë organizon Festivalin e Muzikës “GREEN” përgjatë ditëve 05-06 Shtator 2015, në Mitrovicë. Përveç argëtimit, festivali synon të ngrisë vetëdijen dhe të sensibilizojë opinionin kosovar për përkujdesje më të madhe ndaj mjedisit si dhe të krijojë një ambient më të relaksuar për të gjithë qytetarët e rajonit.

Agjenda e programit:

Nata I5 shtator 2015 Mitrovicë (parkingu prapa Komunës) Nata II 6 shtator 2016 Mitrovicë (parkingu prapa Komunës)
Dj Bannzz Dj BM
NS & Semi Automatics Jutbina
Kërpudhat Zig Zag Orchestra & Dren Abazi
Bojken Lako Rona Nishliu
Vedat Ademi Teoman & Art Ukqa – Dj Valon
Dj Neritan & Dj Doroci

Këtij manifestimi kulturor i paraprijnë aktivitete të shumta mjedisore, si:

  • Konkursi për zgjedhjen e kopshtit më të mirë në Mitrovicë 2015–shpallja e fituesve bëhet më 04.09.2015 në Kuvendin Komunal të Mitrovicës
  • Grumbullimi i rrobave të përdorura për qëllime bamirësie-grumbullohen në tendën e vendosur Sheshin “Mehë Uka” prej 31.08.2015 – 06.09.2015
  • Punëtori artizanale GREEN për të rinjtë- në tendën e vendosur në Sheshin “Mehë Uka” prej 01.09.2015 – 06.09.2015
  • Aksion mjedisor për pastrim në pjesë të caktuara të qytetit,gjatë ditëve të festivalit në pjesët më të frekuentuara të qytetit dhe lokacionin e festivalit nga ekipi i vullnetarëve dhe grupet e gjelbëra të themeluara nga organizata 7Arte
  • Ekspedita artistike – në bashkëpunim me organizatën HopeBox nga Holanda – Prej 28.08.2015 – 31.08.2015

Festivali i muzikës GREEN realizohet nga “7arte” në mbështetje të: Programit të BE-së në Prishtinë “Culture for all”, Komunës së Mitrovicës, Ambasada e Holandës, Kompanisë Uniteti Mitrovicë.

 


 

The 5th Edition of the Music “GREEN” Festival

cover_image_GREEN5

7Arte for the fifth time hosts the Music “GREEN” during days 05-06 September 2015, in Mitrovica. Besides entertainment, the festival aims to raise awareness and sensitize the Kosovar public towards greater attention to the environment and create more relaxed environment for all citizens of the region.

Programme agenda:

The first night ISeptember 05Mitrovica (parking behind the municipality) The second night II September 06Mitrovica (parking behind the municipality)
DjBannzz Dj BM
NS &Semi Automatics Jutbina
Kërpudhat Zig Zag Orchestra & DrenAbazi
BojkenLako Rona Nishliu
VedatAdemi Teoman& Art Ukqa – DjValon
DjNeritan&DjDoroci

This cultural event is followed by several environmental activities, as:

  • Contest for selecting of best garden in Mitrovica 2015 – announcement of winners on September 4, 2015
  • Clothes collection for charity – will be collected on the placed tent at the Sheshi “Mehë Uka” from 31.08.2015 – 06.09.2015a
  • GREEN craft workshops for youth – will be conducted on the placed tent at the Sheshi “Mehë Uka” from 1.09.2015 – 06.09.2015
  • Cleaning up activities in several parts of the city – During the days of the festival in the most frequented places of the city and festival’s location by the volunteer’s team and Green Youth Clubs established by 7Arte
  • Artistic expedition – in cooperation with the HopeBox from the Netherlands – from 28.08.2015 – 31.08.2015

 

GREEN music festival is implemented by “7arte” with the support of: the EU funded project “Culture for all” project, the Municipality of Mitrovica, the Embassy of the Netherlands Regional Waste Company UNITETI.

Posteri-Final-BIG

Free entry