Mitrovica Innovation Center do të fillojë me një cikël të ri trajnimesh. Aplikoni për t’u trajnuar si zhvillues i Webfaqeve (HTML, CSS dhe Javascript), ANDROID programming ose behuni TESTUES i çertifikuar për aplikacione. Aplikoni per një shans për të qenë pjesë e kësaj ngjarje inovative.
Më poshtë gjeni format për aplikim në të tri gjuhët.
Mos u bëni përtacë, aplikoni dhe ejani zgjeroni njohuritë e juaja në disa nga platformat më të përdorura në botën e sotme të teknologjisë.
Për më shumë informata ju mund të na shkruani ose të na kontaktoni në numrat e telefonit:

 

+38349332031 – Viber

https://docs.google.com/…/1qZO5B2ERNKVHRPG1StXkRz3ruCZ…/edit


ENG – Apply before 6th of December
Mitrovica Innovation Center is about to start with a new training cycle, apply for Web development training (HTML, CSS and Javascript), ANDROID programming or become a certified application TESTER , apply for a chance to be a part of this innovative story!
Below are the application forms in all three languages. Don’t be lazy, apply and come to expand your knowledge on some of the most commonly used platforms in today’s IT world.

For more information, you can write us or contact us via phone number:

+381652352609 – Viber

https://docs.google.com/…/1gAq0-Kv8bVZv_ntpGJn6Ba1r6cK…/edit

See information provided