ALBA PARK is a company which a studio with a professional team that specialise in sculpture and painting, we create and produce the ideas of architects and the clients.


ALBA PARK eshte nje kompani e cila ne brendesin e saj ka ateleun me ekipe profesjonale ne skulpture dhe pikture,krijon dhe prodhon idet e arkitektve si dhe klijentve te saj.