GALDIMI COMPANY is a leader in providing innovative products to the market in Kosovo and beyond.

GALDIMI COMPANY works with a very clear concept offering to associate a majority points over 700m2 and colon modern retail.
Services: Office materials, school materials, childrens toys, postcards, invitations, encyclopedias and other various books.


 

GALDIMI COMPANY është lidere në ofrimin e produkteve inovative në tregun e Kosovës dhe me gjerë

GALDIMI COMPANY funksionon me nje koncept shumë të qartë duke ofruar për bashkpunëtor një pikë shumice mbi 700m2 si dhe dy pika moderne te shitjes me pakicë.
Sherbimet: Material zyretare, Material shkollore, Lodra për fëmij, Kartolina, Ftesa, Libra te ndryshem Enciklopedi.