Moulin Events & Meetings, located in Kej near the main River Bridge Ibër offers rich menu of not only local but international cuisine, we also serve all kinds of drinks, hot and cold drinks, alcoholic and nonalcoholic, smoothie deserts as well as multicolored ice cream.

Moulin Events & Meetings, is a family home with a beautiful and fresh terrace by the Iber River.


Moulin Events & Meetings, gjindet në Kej afër Urës kryesore së Lumit Ibër ofron menu të pasur ushqime jo vetëm nga kuzhina vendase por dhe ajo ndërkombëtare, gjithashtu shërbejmë të gjitha llojet e pijeve, pije të ngrohta dhe te ftohta, alkolike dhe joalkolike, smoothie dezerte si dhe akullore shumëngjyreshe.

Moulin Events & meetings, është një vend familjar me një teras të bukur dhe të freskët pranë lumit Ibër.