One of the most modern restaurants in the Mitrovica region, where infrastructure and nature intertwined in a way that customers can enjoy food and the freshness of the river under a special relaxation.

It offers rich menu of traditional cuisine of contemporary Delight: breakfast, lunch and dinner.

Restaurant Vigu offers:

 • Hall for seminars/training.
 • Hall possesses: sound system with wireless microphones and video projector.
 • Garden/Playground for children.
 • Parking.
 • Wi-Fi (free)

Terrace on the river, that offers the freshness of the Iber river and a picturesque view of the Iber river


Një prej restoranteve më moderne në regjionin e Mitrovicës, ku infrastruktura dhe natyra gërshetohen në atë mënyrë që klientët mund të shijojnë ushqimin dhe freskinë e lumit nën një relaks të veçantë.

Ofron meny të pasur nga kuzhina e begatshme tradicionale e bashkkohore: mëngjes, drekë e darkë.

Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit ofrojmë:

 • Bukë e lëngë
 • Supë
 • Llokum
 • Çaj

Falas (prej shpije)

Rezervimet e obligueshme, gjatë muajit  të Ramazanit.

Restaurant Vigu ofron:

 • Sallë për seminare /trajnime.
 • Salla posedon: zërim me mikrofona wireless si dhe video projektor.
 • Kopsht për femijë.
 • Parking të mjaftueshëm.
 • Wi-Fi (falas).

Terasë mbi lum, që ofron freskinë e lumit Ibër dhe pamje pitorske të lumit Ibër.

 

Facebook feed from Restaurant Vigu: